ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ασφαλίζονται εμπορικές – βιοτεχνικές – βιομηχανικές επιχειρήσεις για απλούς κινδύνους αλλά και σύνθετα πακέτα ολοκληρωμένης εξασφάλισης. Μηχανολογικός εξοπλισμός – Α’ ύλες και εμπορεύματα – Πάγια – Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός – Βελτιώσεις Κτισμάτων κ.λ.π. είναι αυτά που συνήθως ασφαλίζονται.

Οι καλύψεις που μπορούν να δοθούν είναι αρκετές και συνήθως επιθεωρείται η επιχείρηση από ανεξάρτητα γραφεία πραγματογνωμόνων και εξετάζεται κατά περίπτωση ο κίνδυνος πριν την ανάληψη.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

[ssticklist]

  • Φωτιά
  • Έκρηξη
  • Φωτιά από Δάσος
  • Κάλυψη από Νερά
  • Φυσικά Φαινόμενα
  • Κλοπή
  • Αστικές Ευθύνες
  • Απώλεια Κερδών
  • Σεισμός κ.λ.π.

[/ssticklist]