ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η εταιρία “EDICO – Ευθυμίου & Συνεργάτες” – Σύμβουλοι Ασφαλειών Πιστώσεων , από την ίδρυση της αποτελεί μια φυσιολογική εξέλιξη και συνέχεια της παρουσίας μας στην Ασφαλιστική και γενικότερα Χρηματοοικονομική Αγορά.

Μια παρουσία απόλυτα πετυχημένη με πολλές αξιόλογες διακρίσεις και πλήθος βραβεύσεων σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο.

Σε συνεργασία με τους άξιους και ικανούς συνεργάτες μας και πιστοί στις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά μας, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας από το 1990 στην Ασφαλιστική Αγορά , και στόχος μας είναι μια εταιρία πρότυπο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η εμπειρία και η εξειδίκευση σε συνδυασμό με τη θέληση, το μεράκι και κυρίως την αγάπη για αυτό που κάνουμε, αποτελούν την εγγύηση και τα ισχυρά όπλα, για αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα και τις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας.

Η εταιρία εξειδικεύεται σε όλους του κλάδους ασφάλισης που υπάρχουν στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, και συνεργάζεται κυρίως με την ιστορική και ηγέτιδα του κλάδου ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ .

Τέλος η αφοσίωσή μας , η αγάπη μας και η εμπειρία μας , στον πολύ χρήσιμο και απαραίτητο ειδικό κλάδο της ασφάλισης των πιστώσεων ( Ελλάδα και εξαγωγές ) μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο για λογαριασμό των επιχειρήσεων , τις ευκαιρίες και τις λύσεις που μας προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες πιστώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και συνεργαζόμαστε μαζί τους είναι:

  • ATRADIUS
  • COFACE
  • EULER HERMES